27/06/2018
1098
27.06.2018                                                                 
Thứ Tư
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 7,15-20
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Cây tốt thì sinh quả tốt… Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,17.20).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải biết phân định để nhận ra điều gì là xấu, điều gì là tốt, dựa theo dấu chỉ “xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai.” Người mời gọi mọi người hãy sinh quả tốt theo ơn gọi của mình là sống vị tha, khiêm nhường, yêu thương… vì tự bản chất, Thiên Chúa đã khắc ghi trong tâm hồn chúng ta sự tốt lành và thánh thiện của Người.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa! Cuộc sống ngày nay đặt chúng con trước nhiều sự lựa chọn thật khó khăn và đôi khi khó phân biệt đâu là chân lý. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu của Ngài, để nhờ thế, cuộc đời chúng con sẽ sinh được nhiều hoa trái tốt lành.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin cho các vợ chồng trẻ biết gieo vào lòng con cái hạt giống đức tin và lòng yêu mến Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng