27/06/2019
1046

27.06.2019

Thứ Năm

Thánh Cyrillô, tsht

 

 

Tin Mừng: Mt 7,21-29

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21b).

 

Như Mẹ: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta đi. Khi chúng ta yêu mến Lời Chúa và quyết tâm thực hành, chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa. Làm theo ý Chúa là điều làm đẹp lòng Ngài nhất. Việc thực thi ý Chúa là điều rất quan trọng. Người Kitô hữu cần dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn, có cầu nguyện thì mới có thể hiểu là Chúa muốn chúng ta làm gì.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thích làm theo ý mình hơn ý của Chúa. Xin cho chúng con thật sự yêu mến thánh ý của Chúa và can đảm thực thi bằng cuộc sống của mình dù phải chịu nhiều đau khổ thử thách và thiệt thòi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ nâng đỡ những người đang bị thử thách về việc tuyên xưng đức tin của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250