27/07/2017
567

27.07.2017

Thứ Năm – Tuần 16 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt 13,10-17

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành".

"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Anh em thật có phúc” (Mt 13,16).

 

Như Mẹ: Các môn đệ thật có phúc vì đã trực tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu. Chúng ta là những Kitô hữu, tuy không được trực tiếp tai nghe và mắt thấy Chúa, nhưng chúng ta thật có phúc vì “không thấy mà tin”. Qua phép rửa, chúng ta được tham dự vào hàng ngũ những người có phúc.

 

Với Mẹ: Chúa ơi,còn biết bao người chưa được đón nhận ơn cứu độ vì chưa có ai chỉ cho họ “thấy” và “nghe” vềChúa. Xin cho họ có cơ hội được nghe và thấy Chúa qua gương sống và lời chứng của các anh chị em tín hữu Kitô, nhờ đó họ được diễm phúc tin nhận Chúa là Con Chúa Cha hằng sống.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống mối phúc được làm con Chúa cho xứng đáng.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250