27/07/2018
1580
Thứ Sáu, 27.07.2018
                                                         
Tin Mừng: Mt 13,18-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).
 
Như Mẹ: Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Tuy nhiên, Lời ấy được gieo vào tâm hồn nào biết  sẵn sàng đón nhận với lòng cởi mở như mảnh đất tốt, thì Lời ấy mới sinh hoa kết quả. Kết quả mang lại tuỳ thuộc vào mảnh đất tâm hồn của người đón nhận.
 
Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho những nỗ lực của các tín hữu trong việc gieo hạt giống Lời Chúa nơi quê hương chúng con sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng, để ngày càng có nhiều người gia nhập vào Hội Thánh nhiều hơn.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin cho tâm hồn người tín hữu chúng con trở nên mảnh đất tươi tốt để hạt giống Lời Chúa triển nở và lan toả niềm vui cứu độ cho tha nhân.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương