27/10/2019
965

27.10.2019

Chúa Nhật 30 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2

 

Tin Mừng: Lc 18,9-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".    

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội lỗi” (Lc 18,13).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu đề cao thái độ thành tâm của người thu thuế, vì ông sám hối thật lòng. Ông chỉ đứng cuối đền thờ, không dám ngước mắt nhìn lên, vì ông biết trước nhan thánh Chúa, ông chỉ là tội nhân cần được Chúa xót thương và tha thứ.

 

Với Mẹ: Con người thường hay lầm lỗi và dễ sa ngã phạm tội. Xin Chúa cải hoá tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết thành tâm sám hối như người thu thuế, và luôn cần đến lòng thương xót của Chúa mà thưa lên: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con’.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ là gương mẫu về đời sống khiêm tốn. Mẹ rất cao trọng, nhưng Mẹ chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Xin Mẹ thương giúp các tội nhân mau mắn chạy đến xin Chúa thương xót thứ tha.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250