27/11/2017
1273

27.11.2017

Thứ Hai – Tuần 34 TN

Tin Mừng: Lc 21,1-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

  

Như Mẹ:Tại sao chúng ta cần dâng lên Chúa những lời tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng, hay dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ? Chúng ta làm những việc đó không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta.Chúa cần tấm lòng chúng ta hơn là lễ vật.Bà goá nghèo đã bỏ vào thùng dâng cúng với tấm lòng chân thành của bà, vì thế bà được Chúa khen.

 

Với Mẹ:Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, xin cho người tín hữu biết góp phần vật chất cũng như tinh thần của mình vào việc xây dựng Hội Thánh Chúa cũng như thăng tiến xã hội trần thế này sao cho ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ nâng đỡ những người đang sống trong cảnh goá bụa, để họ một lòng tin tưởng vào Chúa, và sẵn sàng dấn thân vìnhững thiện ích chung.

 

Trong Mẹ:Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui