27/11/2018
1846

27.11.2018

Thứ Ba – Tuần 34 TN

 

Tin Mừng: Lc 21,5-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".

 Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước “ (Lc 21,7).

 

Như Mẹ: Hình ảnh đền thờ Giêrusalem bị thiêu hủy gợi cho chúng ta về kiếp người phù du: nay còn mai mất. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi. Mọi sự đều qua đi, sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại. Chỉ có Thiên Chúa mới tồn tại đời đời.

 

Với Mẹ: Lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi người chúng con rằng chúng con có sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho Chúa. Nên dù sống, dù chết, xin cho chúng con luôn luôn thuộc về Ngài (x. Rm 14,8). Xin cho chúng con luôn nhận ra Ngài là Chúa tối cao của mọi loài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho chúng con ý thức được sự tạm bợ mau qua ở đời này, để chúng con luôn luôn gắn bó và chỉ tìm kiếm những thực tại vĩnh cửu trên trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

  LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương