27/12/2017
1248

27.12.2017

Thứ Tư

Th. Gioan, tông đồ

 

Tin Mừng: Ga 20,2-8

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

 

 

Như Mẹ:Thánh Gioan tông đồ được coi là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Người môn đệ này có một niềm tin và tình yêu tha thiết đối với Chúa Giêsu. Trong biến cố sống lại của Chúa, sau khi đã thấy những dấu chứng nơi ngô mộ trống, ông đã tin là Chúa đã phục sinh.

 

Với Mẹ:Chúa đã yêu mến người môn đệ Gioan rất nhiều. Xin cho những người sống trong đời dâng hiến cảm nhận được tình thương dịu hiền của Chúa, để từ đó, họ hết lòng tin tưởng vào Ngài mà nhiệt tâm làm chứng cho Ngài.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh được triển nở nơi người tín hữu, và cũng xin cho chúng con sống niềm hy vọng là mai sau được cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa trên thiên đàng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng