28/06/2018
1854
28.06.2018                                                                 
Thứ Năm
 
Tin Mừng: Mt 7,21-29
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

 
Như Mẹ: Muốn trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, thì phải nghe lời của Thầy. Mà lời của Thầy Giêsu là lời hằng sống và là lời mang lại sự sống đời đời. Ai nghe lời đó mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá vậy, dù có giõ bão vẫn đứng vững.
 
Với Mẹ: Con người hôm nay đang bị cuốn hút vào những cái nhất thời chóng qua, rồi dễ rơi vào tình trạng bế tắc... Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt đời mình trên nền tảng vững chắc là chính Chúa, và xin cũng giúp chúng con say mê sống Lời của Chúa cho trọn.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin cho các thanh thiếu niên biết xây dựng cuộc đời trên nên tảng vững chắc là Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng