28/06/2019
989

28.06.2019

Thứ Sáu

THÁNH TÂM CHÚA

 

 

Tin Mừng: Lc 15,3-7

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai” (LC 15,5).

 

Như Mẹ: Tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ trọn vẹn nơi con người của Đức Giêsu qua lời giảng, cái chết và sự phục sinh của Người. Ta thấy được tình yêu của Người lớn lao như thế nào khi xét đến một việc Người đã làm là chính Người đích thân đi tìm kiếm chiên lạc, rồi vác lên vai đưa đưa về chăm sóc ủi an!

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa gọi “hãy đến cùng tôi” để chúng con tìm được sự nâng đỡ và niềm an ủi trong việc sống và làm chứng cho đức tin. 

 

Nhờ Mẹ Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng biết trở thành nguồn vui và sự bình an cho anh chị em mình, theo gương của Chúa Giêsu.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250