28/07/2017
702

28.07.2017

Thứ Sáu – Tuần 16 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt 13,18-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

 

Như Mẹ: Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống của mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc thờ ơ lạnh nhạt?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Toàn bộ ý định và những gì Chúa muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh, suy gẫm và sống Lời Chúa cách tích cực hơn, để Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho chúng con say mê học biết Lời Chúa để hiểu mà áp dụng lời ấyvào trong cuộc sống hằng ngày.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250