28/07/2018
1602
Thứ Bảy, 28.07.2018

Tin Mừng: Mt 13,24-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Đầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

 
Như Mẹ: Chúa là Đấng thật kiên nhẫn. Người vì yêu thương mà kiên nhẫn cho đến cùng. Chúa kiên nhẫn là vì muốn cứu con người. Nếu con người không biết tận dụng cơ hội để hoán cải, thì đến ngày mùa, sẽ bị gom lại như cỏ lùng và bị đốt đi.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhân hậu và từ tâm. Chúa kiên nhẫn với những bất toàn của con người. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình Chúa thương xót. Xin cho các tội nhân biết mau quay về với Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn ưu tư về số phận của nhân loại tội lỗi. Xin Mẹ thôi thúc những ai đang sống trong u mê lầm lạc sớm trở về cùng Chúa giàu tình thương.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui