28/09/2018
1423

28.09.2018

Thứ Sáu – Tuần 25 TN

Th. Venceslaô, tđ

 

Tin Mừng: Lc 9,18-22

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Đức Giêsu hỏi các ông rằng: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20).

 

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta như xưa Chúa đã từng hỏi các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Mỗi người trong chúng ta phải tự mình đi tìm cho được câu trả lời qua việc học biết Chúa, cầu nguyện và sống kinh nghiệm với Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhận thấy Chúa luôn sẵn sàng chịu đau khổ vì yêu. Khi chúng con chấp nhận những đau khổ xảy đến trong cuộc đời mình vì yêu Chúa, yêu anh chị em là chúng con đang phản ánh dung mạo của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con biết trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Con của Mẹ và là Chúa của chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương