28/10/2019
1055

28.10.2019

Thứ Hai

Thánh SIMON và Thánh GIUĐA, Tông đồ

 

Tin Mừng: Lc 6,12-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là các Tông Đồ” (Lc 6,13).

 

Như Mẹ: Mỗi môn đệ có một hoàn cảnh riêng. Đa phần chẳng có tài cán gì, nhưng Chúa Giêsu đã chọn gọi các ông và huấn luyện từng người một theo ý của Người. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bất xứng nhưng Chúa cũng đã chọn chúng ta làm môn đệ của Người.

 

Với Mẹ: Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng con, nhưng nhiều khi chúng con đã quên đi mối thân tình này để chạy theo trần thế và những gì hư ảo. Xin Chúa lôi kéo chúng con ra khỏi những gì mau hư chóng qua, để tận tâm với sứ vụ tông đồ nhiều hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, Mẹ là Nữ vương của các tông đồ. Xin Mẹ cầu cho Hội Thánh có nhiều tông đồ nhiệt thành và thánh thiện hơn, để Nước Chúa được rộng lan không ngừng khắp nơi trên thế giới này.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250