28/11/2017
1443

28.11.2017

Thứ Ba – Tuần 34 TN

Tin Mừng: Lc 21,5-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

  

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu". Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt” (Lc 21,8).

  

Như Mẹ:Đặt niềm tin vào Chúa là một điều cần thiết. Niềm tin vững chắc sẽ giúp chúng ta vượt lên trên sợ hãi, và niềm tin vững chắc ấy cũng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo trước những trò lừa gạt của người đời. Người tín hữu cần đọc Kinh Thánh nhiều hơn để có đức tin mạnh mẽ và sáng suốt hơn!

 

Với Mẹ: Thời đại ngày hôm nay có nhiều sự dữ xảy ra, và đồng thời cũng có những thiên tai và nhân tai khủng khiếp. Xin Chúa soi sáng cho người tín hữu một lòng trông cậy vào quyền năng và tình thương của Ngài, để họ đứng vững trong mọi hoàn cảnh của đời người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ giúp con cái của Mẹ đang sống trong thế giới đầy lừa dối này, khỏi rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, nhưng một lòng trung thành sống đức tin một cách kiên cường.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương