28/11/2018
1231

28.11.2018

Thứ Tư – Tuần 34 TN

 

Tin Mừng: Lc 21,12-19

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu tiên báo về số phận của các môn đệ. Vì Ngài mà các ông sẽ bị bách hại, bị ghét bỏ ngay cả trong gia đình. Đó là cơ hội để các ông làm chứng cho Thầy của mình. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm làm chứng cho Chúa giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống đời thường.

 

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con phải luôn có niềm tin mạnh mẽ và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúa không chỉ mời gọi, nhưng chính Người đã đi bước trước để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con luôn làm việc vì vinh quang Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, giữa những khó khăn đau khổ của cuộc sống, xin giúp chúng con mãi mãi trung thành theo chân Chúa đến hơi thở cuối cùng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng