29/06/2018
1081
29.06.2018                                                                 
Thứ Sáu
TH. PHÊRÔ và PHAOLÔ, Tông đồ
                                                                                     
Tin Mừng: Mt 16,13-19
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy“ (Mt 16,18).
 
Như Mẹ: Hai vị thánh tông đồ cột trụ của Giáo Hội là Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều đã từng là những con người đầy tội lỗi và yếu đuối: chối Chúa, bắt bớ đạo Chúa,... Nhưng, khi tin và đi theo Chúa, các ngài lại cháy bừng một tình yêu đối với Chúa, chấp nhận hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho đức tin của mình.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao thăng trầm của cuộc đời, xin cho chúng con vững bước theo Chúa như hai vị tông đồ xưa kia. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ chính mình, vác thánh giá của mình hằng ngày mà đi theo Chúa cho đến trọn cuộc đời.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin cho người trẻ hôm nay biết dấn thân xây dựng Hội Thánh trong lòng nhân loại.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui