29/07/2017
605

29.07.2017

Thứ Bảy – Tuần 16 TN – Năm A

th. Martha

 

Tin Mừng: Lc 10,38-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất". Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày hai hình ảnh: cô Mácta lo lắng bận rộn với công việc, còn cô em Maria lại say mê ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe lời Người dạy dỗ. Đây là hai khía cạnh trong đời sống của một người tông đồ: hoạt động và cầu nguyện. Người tông đồ phải biết cầu nguyện để hoạt động sinh hoa kết quả.

 

Với Mẹ: Con người ngày nay đang chú tâm vào những hào nhoáng bên ngoài, mà lơ là đời sống cầu nguyện bên trong. Xin Chúa cho chúng con biết dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn. Nhờ thế, những công việc của chúng con sẽ được Chúa cho sinh hoa kết quả tốt lành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con luôn biết kết hợp hài hòa giữa công việc và đời sống cầu nguyện, để nhận ra ý Chúa trong nhịp sống thường ngày.

 

Trong Mẹ:Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250