29/09/2018
1204

29.09.2018

Thứ Bảy – Tuần 25 TN

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN - lễ kính  

 

Tin Mừng: Ga 1,47-51

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

 

Như Mẹ: Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu hứa sẽ cho các ông nhìn thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa. Một trong những lời hứa đó là mạc khải về các thiên thần. Các thiên thần là các trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Bên cạnh việc phụng thờ Thiên Chúa, các ngài còn chuyển thông sứ điệp của Thiên Chúa cho con người hay can thiệp vào dòng lịch sử cứu độ.

 

Với Mẹ: Các thiên thần được dựng nên không chỉ để phục vụ Chúa mà còn để giúp đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con mai này được hợp đoàn với các ngài mà tán dương Chúa đời đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa như xưa Mẹ đã làm qua việc nghe lời sứ thần.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui