29/10/2019
1200

29.10.2019

Thứ Ba

Tuần 30 TN

 

Tin Mừng: Lc 13,18-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".

Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".    

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình” (Lc 13,20).

 

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hạt cải nhỏ bé này để nói về Nước Trời. Qua đó, Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng không phải những việc lớn lao, vĩ đại mới làm nên Nước Trời nhưng Nước Trời ở nơi những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé, chân thành và khiêm hạ.

 

Với Mẹ: Tất cả mọi việc, dù nhỏ bé tầm thường đến đâu, nhưng nếu được làm vì tình yêu Chúa và vì tha nhân, thì đều có giá trị rất xứng đáng trước Toà Chúa. Xin Chúa cho người tín hữu chúng con dù làm bất kỳ điều gì thì đều làm như thể là làm cho chính Chúa vậy!

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên trì và hy vọng khi làm những điều nhỏ bé để có thể đạt được hạnh phúc Nước Trời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250