29/11/2017
1268

29.11.2017

Thứ Tư – Tuần 34 TN                

Tin Mừng: Lc 21,12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,19).

  

Như Mẹ: Theo Chúa là phải vác thập giá mình mỗi ngày. Người môn đệ của Chúa không thể đi trên con đường dễ dãi, nhưng là con đường của hy sinh và từ bỏ. Trên con đường này sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng dưới sự che chở và phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước.

 

Với Mẹ: Chúa là Mục Tử nhân lành,xin Ngài luôn hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách. Xin cho chúng con trung thành với Ngài trước những nghịch cảnh. Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con trước những mưu mô gian xảo của kẻ thù-ma quỉ.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận những khó khăn, thử thách và vất vả trong cuộc sống thường ngày với một đức tin vững bền.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng