30/06/2019
879

30.06.2019

Chúa Nhật 13 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 1

 

 

Tin Mừng: Lc 9,51-62

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa” (Lc 9,60b).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo về triều đại Thiên Chúa. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ đó, Ngài phải về trời. Trước khi về trời, Ngài mời gọi các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một việc cần thiết và phải được ưu tiên. Người môn đệ phải lấy nhiệm vụ này làm đầu.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người thuộc nhiều dân tộc chưa được nghe nói về Chúa. Xin cho có nhiều người tận tâm trong sứ vụ rao giảng. Và xin cho chúng con cũng biết góp phần vào việc làm cho Tin Mừng của Chúa lan toả khắp nơi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ khẩn cầu cho các nhà truyền giáo có đủ phương tiện và lòng nhiệt thành để dấn thân vào sứ vụ loan báo triều đại Thiên Chúa được tốt hơn. 

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250