30/07/2017
631

30.07.2017

Chúa Nhật 17 TN – Năm A

thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Mt 13,44-52

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình". Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44).

 

Như Mẹ: Nước Trời giống như một kho báu, mà kho báu thường được chôn sâu nơi kín đáo. Để có được Nước Trời, con người phải hy sinh, phải vất vả tìm kiếm thì mới có được. Khi có được Nước Trời, là có được một kho báu vô cùng quý giá, không thể hư hoại được.

 

Với Mẹ: Con người ngày nay thường mải mê đi tìm của cải chóng qua, mà không lo thu tích của cải vững bền. Xin Chúa cho chúng con, trong khi còn sống ở trần gian này, không ngừng tìm kiếm những giá trị của Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống hoàn toàn vì Nước Trời, xin Mẹ nâng đỡ và giúp chúng con đạt cho được hạnh phúc đời đời trong thiên đàng.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250