30/07/2018
1134
Thứ Hai, 30.07.2018

Tin Mừng: Mt 13,31-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".
Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nước Trời như hạt cải nhỏ bé” (Mt 13,31).
 
Như Mẹ: Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng Nước Trời không khởi sự từ một nơi cao sang, theo một cách uy nghiêm và hùng mạnh. Nước Trời chỉ hiện diện trong những tâm hồn thật sự đơn sơ, khiêm tốn, biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và đến ngày chung cuộc, tất cả sẽ thành tựu cách lớn lao và viên mãn.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, sống đơn sơ và khiêm nhường là điều Chúa thích. Xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu đuối của mình, mà tín thác vào sức mạnh của Ngài. Xin cho chúng con biết trở nên như hạt cải, để tình thương của Ngài lớn mạnh nơi chúng con.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin giúp các thành phần trong Hội Thánh hăng say với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho con người sống trong thời đại hôm nay.
 
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui