30/08/2017
1195

30.08.2017

Thứ Tư – Tuần 21 TN – Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 23,27-32

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri'. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Hãy rửa bên trong cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch(Mt 23,26).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một giáo huấn: phải sạch bên trong trước đã, để bên ngoài cũng được sạch; còn bên ngoài sạch, mà bên trong bẩn thì chẳng ích gì. Bên ngoài và bên trong ăn khớp và đồng nhất với nhau là điều cần cho người môn đệ ngày hôm nay: sạch tâm hồn và sạch cả thân xác.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tâm hồn của mỗi người chúng con là đền thờ cho Chúa ngự. Xin Chúa “quét dọn” và “lau chùi” những bụi bặm trong tâm hồn chúng con, để chúng con được thanh sạch hầu xứng đáng cho Chúa ngự vào.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức giữ gìn căn phòng nội tâm luôn được sạch, và xin cho chúng con khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên hơn.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng