30/09/2018
1279

30.09.2018

Chúa Nhật 26 TN – Năm B

 

Tin Mừng: Mc 9,38-43.47-48

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

 

Như Mẹ: Cho thì có phúc hơn là nhận, đó là quy tắc sống rất đẹp. Hơn ai hết, người tín hữu cần có ý thức trong việc chia sẻ bác ái, nhất là cộng tác góp phần vào việc làm vườn nho của Chúa. Ai rộng tay góp phần vào công việc mà các thừa tác viên của Chúa thực hiện nhân danh Hội Thánh, người đó sẽ được Chúa ban thưởng.

 

Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong giàu sang, nhưng lại rất ích kỷ. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con sẵn sàng cộng tác với các thừa tác viên của Chúa trong việc mở mang Nước Chúa giữa lòng nhân loại này.

 

Với Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, nhiều người đang bị đói khát, xin Mẹ của lòng xót thương làm cho con người ngày nay biết chia sẻ yêu thương cho nhau.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng