30/10/2019
1099

30.10.2019

Thứ Tư

Tuần 30 TN

 

Tin Mừng: Lc 13,22-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết".   

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào... có nhiều người sẽ tìm cách vào

mà không thể được” (Lc 13,24).

 

Như Mẹ: Chúng ta đều mong ước được vào Nước Trời, nhưng lại không muốn chiến đấu để qua cửa hẹp. Chúng ta muốn sống hưởng thụ, chúng ta muốn đạt được bất cứ điều gì chúng ta thích, dù biết là không hợp ý Chúa. "Phải chiến đấu" để vượt thắng được những đòi hỏi ngông cuồng của tính xác thịt.

 

Với Mẹ: Cầu nguyện cần thiết biết bao! Xin Chúa cho chúng con kiên trì cầu nguyện, để tìm được nguồn sức mạnh chiến đấu chống lại mưu chước ma quỷ. Và xin cho chúng con trung kiên trong cuộc chiến này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin Mẹ giúp chúng con khao khát tìm kiếm hạnh phúc thiên đàng, và luôn kiên trì trong việc tìm kiếm này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250