30/11/2017
1744

30.11.2017

Thứ Năm – Tuần 34 TN

Th. ANRÊ tông đồ                                      

Tin Mừng: Mt 4,18-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 “Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20).

 

Như Mẹ: Các môn đệ đầu tiên đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên: Các ông có nhẹ dạ dễ tin quá không? Phải chăng Chúa có một hấp lực lôi cuốn rất mạnh mẽ?Đúng. Phải công nhận rằng các ông thật là những con người có phúc vì được Người mời gọi và đã tin theo Người.

 

Với Mẹ:Lạy Chúa, Chúa vẫn mời gọi chúng con đi theo Ngài. Chúng con đi theo Ngài, nhưng lòng chúng con còn quá nặng nề.Xin cho tâm hồn chúng con gắn bó với Ngài nhiều hơn.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết nhận ra tiếng mời gọi đi theo Chúa trên đường ngay chính, và mau mắn làm theo lời Người dạy để chúng con không bị lạc vào con đường gian ác.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng