30/11/2018
1235

30.11.2018

Thứ Sáu – Tuần 34 TN

Thánh ANRÊ tông đồ

 

 

Tin Mừng: Mt 4,18-22

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19).

 

Như Mẹ: Mẹ ý thức thân phận mình chỉ là nữ tỳ khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và con người. Những hồng ân tuyệt vời Mẹ có được đều bởi Thiên Chúa khấng ban cho Mẹ. Mẹ có tất cả chỉ vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa hứa cùng Mẹ. Mẹ như chiếc lưới thu gom mọi ân sủng của Thiên Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng đời chúng con theo Chúa, chúng con có gì, được gì... tất cả là nhờ Ơn Chúa nâng đỡ. Xin giúp chúng con biết gắn kết mật thiết với Chúa hơn nữa, để không sự dữ nào tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin thương giúp chúng con sống trung tín với Ơn Chúa ban, hầu xứng đáng trở nên những tôi tớ khôn ngoan và can trường như thánh Anrê.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương