31/03/2018
793

31.03.2018

Thứ Bảy Tuần thánh

Lễ vọng

 

Tin Mừng: Mc 16,1-7

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?" Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: "Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước". Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6).

 

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa đâu cả rồi, mà chỉ có các bà tới tìm Chúa? Ở đây có một bà rất đặc biệt là bà Maria Mácđala, một người trước đây bị bảy quỷ ám, nhưng nay lại là người đầu tiên đi tìm và được gặp Chúa. Bà có một tình yêu Chúa thật tuyệt vời làm sao!

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, bà Maria Mácđala có một tình yêu thật trung thành với Ngài. Xin biến đổi sự nguội lạnh nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa ngày càng nồng nàn nhiều hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, hôm nay Mẹ vui mừng hoan hỷ vì Con của Mẹ sống lại, xin cho hết thảy chúng con cũng cảm nếm được niềm hân hoan đó tự đáy lòng!

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương