31/07/2017
519

31.07.2017

Thứ Hai – Tuần 17 TN – Năm A

th. Ignatiô Loyôla, lm

 

Tin Mừng: Mt 13,31-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Mở miệng ra tôi sẽ nói dụ ngôn, công bố những điều đã được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,30).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã dùng hàng loạt những hình ảnh khác nhau qua các dụ ngôn để mặc khải cho chúng ta hiểu về Nước Trời. Điều cần thiết còn lại là: ta hãy để tâm hồn mình mở ra, đơn sơ, khiêm hạ thì mới có thể đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

 

Với Mẹ:Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua Nước Trời. Xin Chúa khai mở tâm hồn chúng con, để chúng con có đủ đơn sơ và khiêm nhường nhận biết vương quyền của Chúa. Tất cả những ai chưa nhận biết Chúa, xin cho họ được diễm phúc trở thành con dân của Vua Trời.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin đồng hành vớiGiáo Hội trong việc loan truyền những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

 

Trong Mẹ:Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250