31/07/2018
1381
Thứ Ba, 31.07.2018

Tin Mừng: Mt 13,36-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai có tai thì nghe” (Mt 13,43).
 
Như Mẹ: Trong Tin Mừng, có nhiều lần Chúa dùng câu nói: “ai có tai thì nghe”. Phải chăng Chúa muốn nói: đôi tai của chúng ta được ban không chỉ để nghe âm thanh tự nhiên, nhưng còn nhận ra ý nghĩa, giai điệu của âm thanh thiêng liêng nữa. Chúa muốn chúng ta luyện tập mỗi ngày để có được sự nhạy bén thiêng liêng, nhờ đó chúng ta có khả năng nghe ra Lời Chúa. Nhờ nghe Lời, chúng ta biết được đường ngay.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nghe được điều Chúa muốn nói với chúng con ngang qua các dấu chỉ, các biến cố, các sự kiện và đặc biệt trong Kinh Thánh, rồi từ đó vui sống những giá trị cao đẹp với xác tín vững vàng.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ nâng đỡ và giúp sức những người đang thực thi quyền bính trong xã hội cũng như trong Giáo Hội biết lắng nghe theo lẽ phải mà giúp dân.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương