31/08/2017
1229

31.08.2017

Thứ Năm – Tuần 21 TN – Năm A

 

 

Tin mừng: Mt 24,42-51

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

"Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: 'Chủ tôi về muộn', rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".  Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44).

 

Như Mẹ: Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người chu toàn bổn phận đã được chủ trao phó, dù việc lớn cũng như việc nhỏ. Bất cứ lúc nào chủ xuất hiện mà thấy anh đang thi hành bổn phận của anh, chủ sẽ tin tưởng anh hơn và ban thưởng cho anh, rồi giao cho những việc lớn hơn. Cũng vậy, nếu chúng ta sống tinh thần sẵn sàng, chúng ta sẽ được thưởng xứng đáng.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sống cứ như thể là không phải chết vậy, chỉ lo hưởng thụ và tích cóp của cải đời này. Xin giúp chúng con biết năng nghĩ về cái chết của mình, để biết hối cải, hầu sẵn sàng khi giờ Chúa đến.

 

Nhờ Mẹ: LạyĐức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để tâm hồn luôn có Chúa ngự trị và sẵn sàng thưa ‘xin vâng’ trước tiếng Chúa mời gọi giống như Mẹ xưa kia.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng