31/10/2019
2688

31.10.2019

Thứ Năm

Tuần 30 TN

 

Tin Mừng: Lc 13,31-35

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'.

"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!"

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

"Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!" (Lc 13,31).

 

Như Mẹ: Đức Giêsu ra tay xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật cho mọi người. Vì thế mà có kẻ muốn ám hại Người. Xưa Đức Giêsu tỏ lòng yêu thương con cái thành Giêrusalem, thì nay Người vẫn luôn yêu thương tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có đón nhận hay khước từ Người.

 

Với Mẹ: Trong cơn lốc của cuộc sống hiện đại, nhiều người đánh mất lương tâm của mình vì những đồng tiền bẩn thỉu. Vì tiền, người ta dễ dàng sát hại lẫn nhau. Xin Chúa giải phóng con người ngày nay khỏi những lối sống tàn ác này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, Mẹ biết rõ là có bao nhiêu người đang bị sát hại hằng ngày. Xin Mẹ thương cứu giúp họ. Và xin Mẹ cũng gìn giữ chúng con khỏi những lối sống gian manh xảo trá của thế gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250