Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 06
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 06 / 6989 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 06 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 05
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 05
/ 5339 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 05 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 04
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 04
/ 4779 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 04 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 03
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 03
/ 5069 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 03 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 02
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 02
/ 4455 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 02 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 01
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 01
/ 5435 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 01 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 12
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 12
/ 2325 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 12 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 11
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 11
/ 2513 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ   THÁNG 11 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh OosMân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 10
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 10
/ 4959 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 10 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 09
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 09
/ 5069 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 09 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 08
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 08
/ 4870 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 08 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 07
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 07
/ 5497 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ THÁNG 07 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh Mân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý nghĩa, sức ...
Cửa Sổ Tràng Chuỗi Mân Côi
Cửa Sổ Tràng Chuỗi Mân Côi
/ 3643 / Ý Nghĩa
Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có suy niệm: „ Những mầu nhiệm tràng chuỗi kinh mân côi như những cửa sổ. Ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu dọi xuyên qua đó khiến ta có thể nhìn ngắm thế giới rõ ràng.“ Theo dấu vết suy niệm của ngài, xin cùng ...
Việc Lần Chuỗi Mân Côi Theo Tinh Thần Tông Thư "Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria''
Việc Lần Chuỗi Mân Côi Theo Tinh Thần Tông Thư
/ 4095 / Ý Nghĩa
Khi viết bài này tôi nhớ lại khi tôi còn làm ‘phó xứ’ tại một giáo xứ Hoa Kỳ khá lớn và có một họ lẻ (Mission). Lần đầu tiên đến lượt tôi đi dâng Lễ Chúa Nhật tại họ lẻ này, Cha xứ người Mỹ cẩn thẩn dặn tôi: “Đó là một vung gần bờ sông, toàn là dân ...
Khi Lần Hạt Mân Côi, Ta Xin Ơn Gì Cùng Đức Mẹ
Khi Lần Hạt Mân Côi, Ta Xin Ơn Gì Cùng Đức Mẹ
/ 7618 / Ý Nghĩa
Thứ nhất thì ngắm… ta hãy xin cho được v.v… Ta đến cùng Đức Mẹ Maria, trước hết là để chào mừng Mẹ và Con lòng Mẹ, là hai Đấng đầy ơn phúc, sau nữa là để xin Đức Mẹ cầu cho ta và thế là đủ. Còn cầu xin gì thì ta hoàn toàn phó thác cho lòng thương ...
Sức Mạnh Của Chuỗi Mân Côi
Sức Mạnh Của Chuỗi Mân Côi
/ 11899 / Ý Nghĩa
LTS: Nguyên bản tiếng Anh của bài viết này là do Cha Robert J. Fox - Chủ Nhiệm Tờ Báo Đức Mẹ Fatima viết ra. Linh mục Fox cũng là vị linh mục thường xuyên cử hành Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Thể ở Hanceville, AL do Mẹ Angelica thành lập. Bài viết ...
Sao Tôi Lại Lần Hạt?
Sao Tôi Lại Lần Hạt?
/ 4457 / Ý Nghĩa
Người Công Giáo chúng ta, từ các em nhỏ tới người lớn đều đã được Bố Mẹ, gia đình và cộng đồng, giáo xứ dạy cho chúng ta cách nguyện ngắm lần chuỗi Mân Côi hay còn gọi là Tràng Chuỗi Hương Hồng. Mỗi tràng chuỗi là 15 ngắm, suy niệm qua các mùa Vui, ...
Đưa Cuộc Sống Thiết Thực Hằng Ngày Lồng Vào Chuỗi Mân Côi
Đưa Cuộc Sống Thiết Thực Hằng Ngày Lồng Vào Chuỗi Mân Côi
/ 3414 / Ý Nghĩa
Sau khi nhấn mạnh đến sức biến đổi nội tâm mà việc lần hạt Mân Côi đem lại, giờ đây ta sẽ tìm hiểu khía cạnh cuộc sống, tức là tìm kiếm xem tinh thần của chuỗi hạt Mân Côi có thể có ảnh hưởng thế nào trên những sinh hoạt bên ngoài của ta. Có thể ...