07/11/2016
1260
HÁT VỀ MẸ
 
HOA MÂN CÔI
 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
 
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ đời sau
 
VỀ NHỮNG SỰ KHỐN CỰC CÁC LINH HỒN PHẢI CHỊU TRONG LUYỆN NGỤC 

Chẳng những là các linh hồn trong luyện ngục không được hưởng nhan thánh Chúa và phải chịu lửa nóng nảy thiêu đốt, mà lại phải chịu nhiều sự khốn cực khác nữa: Sự luôn nhớ đến Đức Chúa Trời là Cha nhân lành vô cùng đã dựng nên mình, đã cứu chuộc mình, đã ban muôn vàn ơn cho mình, mà mình chẳng những là không báo ơn trả nghĩa, lại còn khinh mạt dể duôi, phạm nhiều tội phản nghịch cùng Người vì một chút lợi hèn thế gian cho được theo ma quỷ thế gian và xác thịt, linh hồn luôn luôn phải đau đớn phàn nàn hối tiếc như con sâu rúc rỉa trong lòng luôn luôn mãi mãi.

Đành rằng các linh hồn ở luyện ngục chỉ phải chịu khổ cự như con sâu cắn rứt một thời gian thôi, nhưng còn phải giam phạt ngày nào, thì đau đớn khốn cực ngày ấy. Lửa luyện ngục chẳng khác nào như đèn như đuốc soi chiếu tận đáy lòng cho biết những tội mình có thể tránh mà không tránh, lại còn cả lòng dám phạm, và còn muôn vàn tội khác mình lấy làm thường chẳng xem sao; biết bao là ơn Đức Chúa Trời ban cho để làm việc lành, lánh sự dữ mà đã cả lòng dám chê chối...Linh hồn thấy rõ ràng những tệ bạc của mình nên lo buồn phàn nàn trách mình rằng: Lạy Chúa là đấng nhân lành và công bằng vô cùng, lý đoán Chúa đã ra cho con thật là chính đáng; con xưng thật con phải phạt trong lửa này thì thật là phải lắm. Xin chúa thương xót con và thương xót hết mọi linh hồn. 

 Về phần ta, khi suy sự các linh hồn nơi luyện ngục luôn luôn phải đau đớn phàn nàn trách mình như thế, thì phải dốc lòng mà chừa cho dứt tội lỗi, cùng phải ra sức hãm mình đền tội ở đời này cho khỏi phải đau đớn cay đắng trong luyện ngục đời sau. 

 Lạy Chúa xin Chúa phạt con, cho con chịu nhiều sự khốn khó ở đời này, để con khỏi phải phạt trong lửa luyện ngục ở đời sau. 

Lại các linh hồn nơi luyện ngục khi suy đến những việc lành mình có thể làm mà đã bỏ qua không làm; khi nhớ đến muôn vàn ơn Đức Chúa Trời đã ban mà bỏ hư mất hay là chẳng dùng nên thì càng lo buồn trách mình hơn nữa. Vì chưng chẳng những Đức Chúa Trời không để mình thiếu thốn gì về phần linh hồn, mà lại đã ban ơn dư dật. Trước hết Người đã cho vào đạo thánh Chúa, đã lo liệu cho chịu phép Giải tội, và phép Mình Thánh nhiều lần, đã cho bao nhiêu lời giảng dạy khuyên bảo, đã được xem bao nhiêu gương sáng. Lẽ ra phải dùng những ơn ấy mà đi đàng nhân đức nên trọn lành nên thánh hơn mấy phải; song thương ôi, mình đã bỏ hư mất, đã dùng không nên, đã làm biếng việc lành, đã ươn ái trễ nải việc làm tôi Chúa, cho nên phải chịu phạt trong luyện ngục lâu năm lâu tháng, thật là tại tội mình, chẳng phải tại ai đâu. 

Về phần ta, ta hãy cầm trí mà suy những việc ta đã làm, những cách ta ăn ở từ xưa đến nay, thì ta cũng có đủ lý lẽ mà phàn nàn trách mình ta nữa; vì những tội ta phạm thì nhiều, mà những việc lành phúc đức thì ít ỏi biết bao! Ta cũng chẳng hay cầu nguyện cùng làm việc lành giúp đỡ các linh hồn là mấy, cho nên từ nay phải dốc lòng chừa bỏ tội lỗi, đi đàng nhân đức và chịu khó cầu nguyện và làm việc lành cứu giúp các linh hồn. 

Lạy Đức Chúa Cha, xin ban cho con được vâng theo ý Cha mà sửa mình lại. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa mà tha thứ cho các linh hồn ở luyện ngục đang phàn nàn trách mình luôn mãi; xin đưa các linh hồn ấy ra khỏi nơi tối tăm mà lên nơi vui vẻ sáng láng đời đời. Amen. 

Thánh Tích

 Thầy cả Jerson cho chép chuyện một bà góa kia chỉ có một con trai, chẳng may bà ngã bệnh nặng mà chết. Con trai bà là đứa khô khan ngỗ nghịch chẳng cầu nguyện, xin lễ cho bà bao giờ. Đức Chúa Trời tha phép cho bà hiện về trách con rằng: Hỡi con, mẹ phải chịu khốn cực trong luyện ngục lâu năm lâu tháng rồi mà con không thương mẹ, chẳng giúp đỡ mẹ chút nào? Mẹ chẳng thể kể hết những hình khổ mẹ đang chịu trong lửa rất nóng nảy rát rúa ấy được, nhưng có sự này làm mẹ đau đớn cực lòng hơn hết mọi sự, là mẹ hằng nhớ đến biết bao ơn lành Chúa đã ban cho mẹ, mà mẹ đã không dùng mà nên lành nên thánh. Ôi hỡi con! con hãy thương mẹ, hãy cứu linh hồn mẹ ra khỏi hình khổ dữ dằn này. Hãy đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức đền tội lỗi mẹ. Phần con, hãy sửa mình lại, hãy lo giữ đạo cho trọn, hãy chịu khó đền tội ở đời này, cho khỏi khốn nạn đời sau. Nói những lời ấy xong thì biến đi. 

Cậu con trai nghe thấy lời ấy thì sợ hãi kinh khiếp quá! Cậu đã sửa mình và chẳng bỏ qua ngày nào mà không làm việc lành chỉ cho mẹ. 


CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
những việc lành phúc đức thì ít ỏi biết bao! Ta cũng chẳng hay cầu nguyện cùng làm việc lành giúp đỡ các linh hồn là mấy, cho nên từ nay phải dốc lòng chừa bỏ tội lỗi, đi đàng nhân đức và chịu khó cầu nguyện và làm việc lành cứu giúp các linh hồn. 

Lạy Đức Chúa Cha, xin ban cho con được vâng theo ý Cha mà sửa mình lại. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa mà tha thứ cho các linh hồn ở luyện ngục đang phàn nàn trách mình luôn mãi; xin đưa các linh hồn ấy ra khỏi nơi tối tăm mà lên nơi vui vẻ sáng láng đời đời. Amen. 

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI
 
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi là Đấng phù hộ kẻ có đạo, bầu chữa loài người ta, cùng thắng dẹp mọi thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nay chúng con sấp mình xuống kêu van nài xin trước toà Đức Mẹ, tin chắc sẽ được Đức Mẹ động tình thương cứu giúp trong buổi khốn khó này. Chẳng đáng cậy vì công việc chúng con, một cậy lòng nhân từ hải hà Đức Mẹ mà thôi. Trong lúc loài người phải khốn nạn thế nầy, chúng con lấy lòng trông cậy chạy đến cùng Trái Tim cực sạch, cực lành Đức Mẹ. Chúng con xin dâng mình chúng con cho Trái Tim Đức Mẹ, hợp làm một cùng cả và Hội Thánh là Mình Mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu đang phải nhiều nỗi đau khổ trong thân thể mình trăm phương ngàn cách. Lại chúng con cũng xin dâng cho Đức Mẹ trót mình chúng con cùng cả thế giới đang kình địch ghen ghét đâm giết lẫn nhau nữa. Kìa biết bao sự tàn phá về đàng vật chất cùng tinh thần. Biết bao cảnh khổ đau trong gia đình. Kẻ làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, cùng những kẻ bé thơ vô tội phải thiệt mạng, biết bao thân xác phải vết thương rách nát giữa đám hồn chiên. Biết bao linh hồn âu lo khiếp sợ vì hòng hư mất đời đời.
 
Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy xem đến các sự tân khổ ấy mà động lòng thương cùng. Lạy Mẹ từ bi, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho thiên hạ được bình yên, được ơn hiệu nghiệm khiến lòng người thế chóng đổi là dẫn đàng đưa người ta đến sự bình yên vững bền.
 
Lạy Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cầu cho chúng con, xin ban cho thế giới còn loạn lạc được bằng yên như mọi dân tộc mong ước bấy lâu: được bằng yên trong sự chân thật, trong đàng công chính và trong yêu mến Chúa Giêsu.
 
Xin Mẹ ban cho thiên hạ được bằng yên: bằng yên cả gươm giáo, cả tâm hồn để đâu đó được thái bình và nước Chúa một ngày một lan rộng.
 
Xin Mẹ thương đến những người ngoại giáo còn ngồi trong bóng sự chết. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên, xin Mẹ làm cho mặt trời soi đàng công chính cùng chiếu đến kẻ ấy, để hoà tiếng cùng chúng con mà hát mừng Chúa Cứu Thế rằng: “Sáng danh Chúa cả trên cao và bằng yên cho mọi người ngay lành dưới thế.”
 
Xin Mẹ thương đến những dân lành lầm lạc bất phục Hội Thánh, nhất là những kẻ nguyên có lòng tôn kính Mẹ cách riêng. Xưa chẳng nhà nào mà chẳng trưng bày ảnh tượng Đức Mẹ mà rày còn phải thu dấu chờ đợi ngày thong long. Xin Mẹ ban cho các kẻ ấy được bằng yên và đưa về đoàn chiên của Chúa Giêsu phục quyền một Đấng chăn.
 
Xin Mẹ cầu bầu cho Hội Thánh được bằng yên và được thong dong mọi đàng. Xin Mẹ ngăn cản phong trào tôn sùng vật chất hằng cuồn cuộn tràn ngập thế giới. Xin Mẹ ban cho kẻ có đạo được thêm lòng mộ mến đàng thanh sạch và giữ các nhân đức sốt sắng mở nước Chúa để thêm công và thêm số kẻ thờ phượng Chúa một ngày một hơn.
 
Sau hết, như xưa đã dâng Hội Thánh và cả loài người cho Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu để nhờ Người bênh vực, thì loài người được thắng trận và được rỗi thế nào, thì rày, cũng một lẽ ấy từ hôm nay chúng con xin dâng Hội Thánh và cả loài người chúng con cho Đức Mẹ và Trái Tim cực sạch Đức Mẹ, để Đức Mẹ thương che chở và làm cho nước Chúa được chóng khải hoàn; các dân tộc được hoà hợp với nhau mà làm lành cùng Đức Chúa Trời, và cao rao Đức Mẹ là Đấng có phúc. Lại từ bắc chí nam hợp cùng Đức Mẹ hát mầng ca vịnh ngợi khen kính mến và tán tạ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự chân thật, là sự sống cùng là sự bằng yên. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250