17/10/2019
2302
HÁT VỀ MẸ
 
KÌA AI
 
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.
 
2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
 
3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
 
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.
 
5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.
 
6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.
 

 
KHẨN CẦU MẸ
 
KINH CẦU ĐỨC BÀ
 
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
 
Rất thánh Đức Bà Maria
Thưa: Cầu cho chúng con
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh
Đức Mẹ Chúa Kitô
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh
Đức Mẹ cực tinh cực sạch
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng
Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ
Đức Mẹ rất đáng yêu mến
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
Đức Mẹ  chỉ bảo đàng lành
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu thế
Đức Nữ cực khôn cực ngoan
Đức Nữ rất đánh kính chuộng
Đức Nữ rất đáng ngợi khen
Đức Nữ có tài có phép
Đức Nữ có lòng khoan nhân
Đức Nữ trung tín thật thà
Đức Bà là gương nhân đức
Đức Bà là toà Đấng khônngoan
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng
Đức Bà là Đấng trọng thiêng
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy
Đức Bà như lầu đài Đavit vậy
Đức Bà như tháp ngà báu vậy
Đức Bà như đền vàng vậy
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy
Đức Bà là cửa Thiên đàng
Đức Bà như sao mai sáng vậy
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn
Đức Bà  bầu chữa kẻ có tội
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo
Đức Bà phù hộ các giáo hữu
Nữ vương các thánh Thiên thần
Nữ vương các thánh Tổ tông
Nữ vương các thánh Tiên tri
Nữ vương các thánh Tông đồ
Nữ vương các thánh Tử vì đạo
Nữ vương các thánh Hiển tu
Nữ vương các thánh Đồng trinh
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông
Nữ vương linh hồn và xác lên trời
Nữ vương truyền phép rất thánh Văn côi
Nữ vương ban sự bằng yên.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa nhậm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
 
Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
- Chúng con lạy ơn Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.
  
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250