17/11/2018
2358
HÁT VỀ MẸ
 
KÌA AI
 
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.
 
2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
 
3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
 
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.
 
5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.
 
6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
 
LẼ THỨ HAI GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN VÌ ĐỨC CHÚA GIÊSU THƯƠNG XÓT CÁC LINH HỒN ẤY VÀ MUỐN TA CỨU GIÚP LẮM. 

1. Đức Chúa Giêsu thương hết các linh hồn vì xưa người đã lấy máu Người mà cứu chuộc. Thánh Phaolô đã dạy rằng: Chúa Giêsu đã thương ta và đã phó nộp mình chịu chết vì ta. Nếu Đức Chúa Giêsu đã thương hết mọi linh hồn, phương chi là các linh hồn ở luyện ngục, vì các linh hồn ấy là linh hồn lành thánh chẳng còn có thể phạm tội mất lòng người nữa, lại hằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức hơn hết mọi người ở thế gian này, cũng là vì các linh hồn ấy bằng lòng chịu những hình khổ rất dữ dằn, rất đau đớn. Người thấy các linh hồn ấy phải khổ sở đau đớn thì Người cũng khổ sở đau đớn chẳng khác gì như chính mình Người phải khổ sở đau đớn làm một với các linh hồn vậy. Sự ấy chẳng khó hiểu gì, vì Đức Chúa Giêsu hay thương xót, là Chúa cứu chuộc loài người, giả như Người có thể chịu chết lần nữa để mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, Người cũng sẵn lòng chịu chết ngay ; nhưng mà bởi Người là Đấng công bằng ghét tội trên hết mọi sự, thì Người phải để các linh hồn ấy trong luyện ngục cho đến khi đã được sạch cho hẳn và đền tội mình cho đủ. 

  Vậy ta hãy noi gương Chúa mà thương các linh hồn lành thánh ấy đang phải chịu nhiều hình khổ dữ dằn đau đớn lâu năm lâu tháng. Nếu ta có lòng thương các linh hồn ấy vì Đức Chúa Trời, thì ta sẽ vội vàng mau mắn giơ tay ra, nghĩa là ta lấy sự đọc kinh cầu nguyện, hãm mình ăn chay và làm các việc lành phúc đức khác mà cứu vớt các linh hồn cho khỏi biển lửa luyện ngục. 

2. Đức Chúa Giêsu thương các linh hồn ở luyện ngục lắm. Người ngự trong phép mình thánh đêm ngày thì hằng soi sáng mở lòng người ta cầu nguyện và làm việc lành phúc đức để yên ủi cứu chữa các linh hồn ấy. Đức Chúa Giêsu dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha trên bàn thờ lần nào thì Người dạy các thày cả cũng như bổn đạo phải cầu nguyện cho các linh hồn lần ấy. Người thu tích các công nghiệp của Người, của rất thánh Đức Bà và các thánh lại làm một mà dạy kẻ có đạo dâng các công nghiệp ấy cho Đức Chúa Cha để trả nợ thay cho các linh hồn, quen gọi là lĩnh ân xá chỉ cho các linh hồn.

Đức Chúa Giêsu phán bảo ta rằng: Chúng con hãy thương các linh hồn nơi luyện ngục, vì chúng là con cái rất yêu dấu của Cha, hãy trả chúng lại cho Cha, hãy lấy sự đọc kinh xem lễ, lĩnh ân xá mà mở của thiên đàng cho chúng vào ở cùng Cha. Hễ sự gì chúng con làm giúp đỡ kẻ rốt hết trong các linh hồn, thì Cha sẽ kể như là các con làm việc ấy mà giúp đỡ cha vậy. 

Cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì Chúa xem như cứu chính Người. Đó là lẽ rất mạnh giục ta lấy lòng sốt sáng mà cứu giúp nhiều linh hồn. Ta có làm việc lành ấy thì ta làm theo thánh ý Chúa và được rất nhiều phúc trọng. 

 Lạy Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc cả loài người ta, Chúa thương hết mọi linh hồn, lại thương các linh hồn ở luyện ngục cách riêng. Xin vì Trái Tim cực thánh Chúa đã phải lưỡi đòng đâm thâu, và cứu lấy các linh hồn cho khỏi luyện ngục và đem lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen. 

Thánh Tích

Khi bà thánh Têrêxa đi lập dòng ở nhiều nơi trong nước Iphanho thì ở làng Vanlađôli có một người sang trọng nhưng khô khan nguội lạnh dâng nhà dâng đất cho bà làm nhà dòng ở đấy. Bà kể rằng: Tôi không muốn làm nhà ở đấy vì xa tỉnh, nhưng tôi thấy ông ấy vui lòng dâng cùng ước ao tôi nhận lấy thì tôi nhận cả nhà cà đất kẻo không nhận thì ông ấy mất dịp làm việc lành. 

Ông dâng nhà và đất cho tôi mới được hai tháng thì phải bệnh mà chết, không được chịu các phép sau hết. Khi ấy tôi ở xa nơi ông chết, nhưng Đức Chúa Giêsu hiện ra báo tin cho tôi rằng: Người dâng nhà và đất cho con ở làng Vanlađôli mới chết rồi, suýt nữa người ấy mất linh hồn, nhưng vì người ấy đã dâng nhà dâng đất cho con làm nhà dòng nên Cha thương cho nó được ăn năn tội cách trọn cùng được chết lành. Người ấy sẽ phải giam trong luyện ngục cho đến khi làm nhà dòng xong và dâng thánh lễ đầu tiên ở đấy. 

Từ khi tôi biết điều ấy thì tôi hằng nhớ đến những hình khổ ông ấy phải chịu nơi luyện ngục, chẳng hề bao giờ quên: Tôi luôn luôn giục giã sắm sửa vật liệu mà làm nhà dòng ở đất ông dâng, nhưng những nhỡ nhàng ngăn trở đằng này đằng khác liên mãi, cho nên không liệu cho chóng được như ý tôi muốn. Có một ngày đang khi tôi nguyện ngắm thì Đức Chúa Giêsu lại hiện lên bảo tôi rằng: Con hãy làm nhà dòng cho chóng, vì linh hồn ấy phải chịu khốn cực trong luyện ngục quá lắm! tôi thấy Đức Chúa Giêsu dạy làm vậy, liền vội vã đi đến làng Vanlađoli giục giã người ta làm nhà cho xong. 

Khi đã có nhà cho chị em ở rồi, tôi xin phép bề trên dọn một nơi sạch sẽ mà làm lễ tạm thời ở đấy cho đến ngày làm được nhà thờ. Tôi được phép bề trên thì mời thày cả đến làm lễ. Lúc chịu lễ, khi thầy cả cầm bình đựng Mình Thánh quay ra cho người ta chịu, tôi trông thấy ông dâng nhà dâng đất cho nhà dòng đứng bên cạnh thày cả, mặt mũi sáng láng vui vẻ chắp tay vái lạy tôi mà lên thiên đàng. 

 Suy tích trước này ta liền biết Đức Chúa Giêsu thương xót các linh hồn nơi luyện ngục cùng ước ao cho người ta cứu giúp các linh hồn lắm. Nên đã hiện về giục giã bà thánh Têrêxa hai lần để bà lo liệu cho linh hồn người dâng đất chóng được lên thiên đàng. 


CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH CẦU ĐỨC BÀ
 
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
 
Rất thánh Đức Bà Maria
Thưa: Cầu cho chúng con
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh
Đức Mẹ Chúa Kitô
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh
Đức Mẹ cực tinh cực sạch
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng
Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ
Đức Mẹ rất đáng yêu mến
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm
Đức Mẹ  chỉ bảo đàng lành
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu thế
Đức Nữ cực khôn cực ngoan
Đức Nữ rất đánh kính chuộng
Đức Nữ rất đáng ngợi khen
Đức Nữ có tài có phép
Đức Nữ có lòng khoan nhân
Đức Nữ trung tín thật thà
Đức Bà là gương nhân đức
Đức Bà là toà Đấng khônngoan
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng
Đức Bà là Đấng trọng thiêng
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy
Đức Bà như lầu đài Đavit vậy
Đức Bà như tháp ngà báu vậy
Đức Bà như đền vàng vậy
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy
Đức Bà là cửa Thiên đàng
Đức Bà như sao mai sáng vậy
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn
Đức Bà  bầu chữa kẻ có tội
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo
Đức Bà phù hộ các giáo hữu
Nữ vương các thánh Thiên thần
Nữ vương các thánh Tổ tông
Nữ vương các thánh Tiên tri
Nữ vương các thánh Tông đồ
Nữ vương các thánh Tử vì đạo
Nữ vương các thánh Hiển tu
Nữ vương các thánh Đồng trinh
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông
Nữ vương linh hồn và xác lên trời
Nữ vương truyền phép rất thánh Văn côi
Nữ vương ban sự bằng yên.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa nhậm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
 
Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
- Chúng con lạy ơn Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.
  
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.