25/11/2016
1239
HÁT VỀ MẸ
 
CON XIN DÂNG MẸ
 
ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
 
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.
 
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con.
 
3. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.
 
4. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi Mẹ nguồn vui bao la chan hòa kiếp sống. Con tim yêu thương xin dâng cho Mẹ tình mến trung kiên không lúc nhạt phai.
 

 
CÙNG NHAU SUY VỀ ĐỜI SAU
VỀ VIỆC THỨ SÁU NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ DÂNG THÁNH LỄ
 

1. Trong các việc người ta làm giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục chẳng có việc nào trọng, việc nào thánh cho bằng thánh lễ ; đó là điều buộc phải tin. Sự ấy dễ hiểu lắm, vì thánh lễ thày cả làm trên bàn thờ bây giờ cũng là một thánh lễ Đức Chúa Giêsu đã làm trên thánh giá xưa. Chính Đức Chúa Giêsu đã dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha trên Thánh giá, mà bây giờ người còn dâng mình trên bàn thờ mọi ngày. Những ơn ích bởi Thánh lễ Đức Chúa Giêsu dâng trên Thánh giá xưa bao nhiêu, thì những ơn ích bởi Đức Chúa Giêsu dâng trên bàn thờ hằng ngày bây giờ cũng bấy nhiêu. Trong cựu ước có kể chuyện ông Macabêô thu một vạn hai nghìn đồng bạc gửi về Giêrusalem xin các thày cả mua trâu bò chiên dê mà tế lễ cầu xin Đức Chúa Trời cho các linh hồn đã tử trận ; Nhưng trong đạo mới, khi thày cả dâng lễ, thì không dâng máu trâu bò chiên dê là giống vật hèn đâu, mà là dâng chính Mình Thánh, Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là của lễ vô giá, để mà đền tội trả nợ cho kẻ đã qua đời. 

Vậy chẳng có ơn nào cả thể trọng vọng mà Đức Chúa Trời chẳng ban, chẳng có tội nào nặng nề gớm ghiếc mà Đức Chúa Trời chẳng tha vì công nghiệp của lễ y. Cho nên khi thày cả thay quyền Đức Chúa Giêsu mà dâng lễ cho kẻ đã qua đời, thì người phải lấy lòng trông cậy vững vàng mà than thở rằng: Lạy Chúa, dù các linh hồn ở luyện ngục mắc nhiều tội nợ đến thế nào mặc lòng thì chẳng những là con đền được, con trả được mà lại trả dư thừa nữa, vì đây là Mình Thánh, Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu con dâng cho Chúa đây. Chỉ một giọt máu cực thánh mà thôi thì cũng đền được hết các tội cả và thiên hạ, phương chi tất cả Mình cùng Máu Thánh và công nghiệp Người mà chẳng có sức đền được mọi tội lỗi của các linh hồn nơi luyện ngục sao? 

Bà thánh Mađalêna Pađi hay dâng Máu Thánh Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha mỗi ngày nhiều lần. Chúa cho bà xem thấy những kẻ có tội ăn năn trở lại và nhiều linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng vì việc bà làm. Chúa phán bảo bà rằng: Hễ ai dâng Máu Thánh Cha cho Đức Chúa Cha, thì đó là dâng của lễ cực trọng vô cùng ; trên trời dưới đất chẳng có sự gì ví cho bằng của lễ ấy. Bà thánh Mađalena dâng Máu Thánh Đức Chúa Giêsu thể ấy mà còn cứu được nhiều linh hồn, phương chi khi thày cả thay mặt Hội Thánh dâng thánh lễ là dâng Mình Thánh Máu Thánh và tất cả công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha thì biết người cứu được nhiều linh hồn cho khỏi luyện ngục là chừng nào. Thánh Hiêrômô và Thánh Gơrêgôriô nói: Thày cả làm lễ cầu cho linh hồn giờ nào thì Đức Chúa Trời tha hết hình khổ cho các linh hồn giờ ấy. Thánh Hêêrônimô lại thêm rằng: Hễ thày cả làm lễ xong thì có nhiều linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng ngay. 

Vậy ta có hay xin lễ cho ông bà cha mẹ an hem họ hàng ta đã qua đời không? Người có đạo thường xin lễ khi cha mẹ anh em vừa mới qua đời, gọi là lễ đưa chân, lễ an táng, lại mỗi năm một lần đến ngày giỗ thì xin lễ giỗ. Ta có giữ thói quen tốt lành ấy không? hay là phần hương hỏa, ruộng nương của cải ông bà cha mẹ để lại, ta ăn không, chẳng bao giờ xin lễ lần hạt. Ta hãy xét lại. 

2. Ví bằng ta nghèo khó chẳng có tiền xin lễ ông bà cha mẹ đã qua đời, thì ta phải chịu khó đi lễ và lấy lòng sốt sáng mà hợp một ý một lòng cùng thày cả mà dâng Mình Thánh Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha, để đền vì tội lỗi ông bà cha mẹ anh em ta đang phải giam trong luyện ngục. Khi ta dâng lễ Mình Thánh Máu Thánh và công nghiệp Đức Chúa Giêsu ở trên bàn thờ là của ta hết, ta muốn làm gì thì ta làm, ta muốn chỉ cho linh hồn nào thì mặc ý ta, ta muốn lấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu mà tưới các linh hồn ấy cho mát cho bớt nóng cũng được. Những lễ ta xem ta chỉ cho các linh hồn ở luyện ngục thì đã đành rồi, còn những lễ các thày cả làm hằng ngày trong cả và thiên hạ, ta cũng được thông công để giúp đỡ các linh hồn ông bà cha mẹ anh em ta.

Vậy Thánh lễ có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn dường ấy mà ta chẳng muốn xin lễ, chẳng muốn đi lễ cầu nguyện cho các linh hồn, thì biết ta cứng lòng độc dữ là dường nào! 

Lạy Đức Chúa Cha, dù các linh hồn nơi luyện ngục mắc nhiều tội lỗi, nhiều nợ thế nào mặc lòng, nhưng mà khi Chúa thấy Máu Thánh con Một Chúa hằng chảy ra trên bàn thờ hằng ngày cho được rửa sạch các linh hồn ấy, nhất là khi Chúa nghe tiếng Máu cực trọng Chúa kêu van xin tha, thì có lẽ nào mà Chúa chẳng ngơi cơn thịnh nộ? Lạy Đức Chúa Giêsu là Con Chiên rất vẹn sạch Đức Chúa Trời đã gánh lấy hết mọi tội lỗi thiên hạ, xin thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, xin cho các linh hồn ấy lên nơi nghỉ ngơi làm một với Chúa đời đời. Amen. 

Thánh Tích

Trong dòng thánh Bênađô coi sóc có một thày khô khan nguội lạnh chẳng giữ phép nhà dòng cho nhặt, hay đi ra ngoài làng chẳng xin phép bề trên. Chẳng may thày phải bệnh nặng và qua đời. Khi đem xác thày ra nhà thờ để các thày hát kinh cầu nguyện cho, thì một thày già đạo đức trông thấy ma quỷ nhảy múa xung quanh quan tài vui vẻ lắm cùng bảo nhau rằng: Từ trước tới nay ta chưa có làm gì được các thày dòng ở đây, nhưng thày này đã thuộc về ta rồi, chẳng ai gỡ nó ra khỏi ta được. Đêm hôm ấy thày dòng già lại thấy thày dòng mới qua đời hiện về, khóc lóc thưa rằng: Ban tối thày thấy ma quỷ nhảy múa xung quanh quan tài tôi, nhưng thày chưa biết những hình khổ tôi phải chịu rất cực rất dữ là dường nào! Thày hãy xem vực rất sâu này đầy những lửa sinh lửa diêm cháy bầng bầng nóng nảy quá sức nói ra chẳng được. Ma quỷ thay nhau giẩy tôi xuống, quỷ này vừa giẩy xuống quỷ khác lại kéo lên ngay, kéo lên lại giẩy xuống như thế mãi, chẳng có được yên nghỉ lúc nào ; Xin thày vì Đức Chúa Trời cứu tôi với! 

Sáng hôm sau, thày dòng già đến trình thánh Bênađo mọi sự. Cùng đêm ấy Thánh Bênađo cũng thấy thày ấy hiện về xin Người thương cứu lấy mình. Thánh Bênađô liền hội các thày lại, khuyên bảo các thày phải làm các việc bậc mình cho sốt sáng, giữ luật phép nhà dòng cho nhiệm nhặt, đừng có ơ hờ trễn nải cùng khô khan nguội lạnh, kẻo khi chết đoạn phải phạt trong luyện ngục như thày mới qua đời. Rồi người dạy các thày phải đọc kinh cầu nguyện ăn chay đánh tội và làm lễ chỉ cho linh hồn ấy. 

Một tháng sau thày dòng mới qua đời lại hiện về sáng láng tốt lành tạ ơn các thày đã làm việc lành cứu chữa mình. Thày già hỏi thày ấy rằng: Trong các việc thày làm, việc gì có ích cho thày và giúp thày chóng ra khỏi luyện ngục hơn? thày chết không nói lời nào chỉ cầm tay thày già dắt đưa vào nhà thờ, chỉ thày cả đang làm lễ mà nói: Này là lễ đã cứu chữa tôi, này là Máu Thánh con Chiên thanh sạch đã tắt lửa nung đốt tôi. Nói những lời ấy xong thì biến đi.

CẦU CHO CÁC LINH HỒN (Hát hoặc Đọc Thánh Vịnh)
 
Hát: Từ Vực Sâu
 

 
ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 
 
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 
 
2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-diên trông cậy Chúa Trời. 
 
Đọc Thánh Vịnh: Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm (129 {130})
 
Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

KHẨN CẦU MẸ
 
KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA
 
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.
 
Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.
 
Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.
 
Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch. 
 
Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo Hội.
 
Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất, cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.
 
Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.
 
Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng tràn lan khắp thế giới.
 
Với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.
 
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.
 
VỚI MẸ CA NGỢI CHÚA - MAGNIFICAT
   

 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
114.864864865135.135135135250